STarší knihy

Starší knihy

I starší knihy si zaslouží své místo na slunci. Umístili jsme je na piedestalu, resp. podestě s točitým schodištěm.

Knihy přenecháme novému čtenáři za 50 Kč. Čtenář si ji může ponechat nebo nám ji po přečtení vrátit, kdy dostane zpět 40 Kč.

Knihy vykupujeme za 10 Kč. Je nutné se předem informovat o volných kapacitách vyhrazeného místa pro tyto knihy a zároveň si vyhrazujeme právo, které knihy přijmeme do antikvariátu a které nepřijmeme.© Copyright KNIHOMIL